Ανακοίνωση της "Ελληνικής Αυγής Κεντρικής Μακεδονίας" για την ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Θεσσαλονίκης


Αναστάτωση έχει προκαλέσει στους επαγγελματίες αλιείς της περιοχής Ν. Μηχανιώνας το ενδεχόμενο να κλείσουν τα ναυπηγεία που βρίσκονται στην παραλιακή ζώνη της Πυλαίας και στα οποία συντηρούν τα σκάφη τους.
Το θέμα προέκυψε από τον περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό που βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν προβλέπει τη χωροθέτηση ναυπηγικής ζώνης εκεί όπου λειτουργούν ήδη πολλές παρόμοιες ...

επιχειρήσεις. Το πρόβλημα οξύνεται τόσο από την έλλειψη οποιασδήποτε διαβούλευσης με τους άμεσα θιγόμενους, όσο και από την αδιαφορία των υπευθύνων να προτείνουν εναλλακτικές τοποθεσίες για τη λειτουργία των μικρών ναυπηγείων. 

Η Ελληνική Αυγή για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παρακολουθεί το θέμα και βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τους επαγγελματίες αλιείς και τους εργαζόμενους στα ναυπηγεία, στηρίζοντας το δίκαιο αγώνα τους, και δεσμευόμαστε όταν αναλάβουμε την ευθύνη της Περιφέρειας να δώσουμε λύση σε όλα τα προβλήματα τους που χρονίζουν και οδηγούν στον αφανισμό ενός ολόκληρου κλάδου. 

Ελληνική Αυγή για την Κεντρική Μακεδονία 
Υποψήφιος περιφερειάρχης Νικόλαος Χρυσομάλλης