Οι Έλληνες γιατροί προσφεύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την παραβίαση του ανώτατου ορίου εφημεριών


Η κυβέρνηση δείχνει να μην συμμορφώνεται με την κοινοτική οδηγία 2003/88/ΕΚ, η οποία καθορίζει τις στοιχειώδεις προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά τον χρόνο εργασίας των γιατρών. Ειδικότερα η εν λόγω κοινοτική οδηγία ορίζει ότι η μέγιστη εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας των γιατρών δεν πρέπει να ξεπερνά, σε διάστημα το πολύ 4 μηνών, τις σαράντα οκτώ ώρες, ενώ για...

 τους ειδικευόμενους δεν πρέπει να περνά τις 52 ώρες ανά εβδομάδα.
Το εξοντωτικό ωράριο δεν αποτελεί εξαίρεση αλλά τον κανόνα για τη μεγαλύτερη μερίδα των γιατρών ειδικά στην περιφέρεια. Με κοινό παρονομαστή την υποστελέχωση, τα νοσοκομεία της περιφέρειας λειτουργούν με μόνιμα κουρασμένο προσωπικό, αυξάνοντας τον κίνδυνο ιατρικών λαθών. Είναι γνωστό όμως ότι σε καμία των περιπτώσεων δεν πληρούνται οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι γιατροί σε δημόσια νοσοκομεία και κέντρα υγείας στην Ελλάδα, συχνά εργάζονται, κατά μέσο όρο, τουλάχιστον 64 ώρες την εβδομάδα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, περισσότερες από 90 ώρες, ενώ δεν υφίσταται νόμιμο ανώτατο όριο ως προς το πόσες συνεχόμενες ώρες μπορεί να κληθούν να εργαστούν. Σε αυτό έρχεται να προστεθεί και η εκπρόθεσμη καταβολή των δεδουλευμένων υπερωριών των γιατρών, που πολλές φορές γίνεται ακόμα και με καθυστέρηση εννέα μηνών.
Η κατάσταση αυτή πέρα από σοβαρότατη παραβίαση ευρωπαϊκής κοινοτικής οδηγίας αποτελεί υπέρβαση του ανθρωπίνου ορίου αντοχής, υποβαθμίζει το ιατρικό λειτούργημα και  αυξάνει το περιθώριο ιατρικών σφαλμάτων θέτοντας σε κίνδυνο όχι μόνο την υγεία και την ασφάλεια των ιατρών, αλλά και των ασθενών. Αίσθηση όμως προκάλεσε η απάντηση του Υπουργού Υγείας, ο οποίος  προφανώς ενοχλημένος για την προσφυγή των νοσοκομειακών γιατρών στην προσπάθειά τους να διαφυλάξουν τα εργασιακά τους δικαιώματα, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου τα εξής: «Οι ίδιοι πήγαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμως το 48ωρο έχει και επιπτώσεις. Ας επιλέξουν» είπε με νόημα αφήνοντας να εννοηθεί ότι αφού προσέφυγαν στα ευρωπαϊκά δικαστήρια θα υποστούν και τις συνέπειες.
Αφήνει ξεκάθαρα να εννοηθεί πως μπορεί να τους επιβάλει να εργασθούν ακόμη και σε κυκλικές βάρδιες. Δηλαδή, ο κύριος Υπουργός, απείλησε πως θα εκδικηθεί τους γιατρούς επειδή ζήτησαν πιο ανθρώπινο ωράριο εναρμονισμένο με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εις ανώτερα!