Η καταρράκωση του θεσμού της Δικαιοσύνης και ο εξευτελισμός των λειτουργών της


Η υπόθεση της προφυλάκισης του βουλευτή της Χρυσής Αυγής Ηλία Κασιδιάρη και το σκεπτικό της περί πολεμικών όπλων, μου έφερε στο νου δύο βήματα που έγιναν στην δικαστική εξουσία τα τελευταία 5 χρόνια για την ποιοτική της αναβάθμιση μέσω της αναβάθμισης των δικαστικών ...

λειτουργών.
Το πρώτο βήμα ήταν το ότι έγινε πιο αυστηρός ο έλεγχος της ψυχικής ισορροπίας των υποψηφίων δικαστών. Έτσι, εδώ και λίγα χρόνια, απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή ενός υποψηφίου στον εισαγωγικό διαγωνισμό της εθνικής σχολής δικαστικών λειτουργών είναι η προσκόμιση πιστοποιητικού ψυχικής υγείας από δημόσιο ή πανεπιστημιακό  νοσοκομείο και υπογράφεται από τον διευθυντή της ψυχιατρικής κλινικής ή τους αναπληρωτές του. Παλαιότερα αυτό το πιστοποιητικό μπορούσε να το υπογράψει οποιοσδήποτε γιατρός και ήταν εντελώς τυπικό.
Επίσης πάλι εδώ και λίγα χρόνια (4-5) μπήκε το εξετάσεις το μάθημα γενικής παιδείας. Προφανώς δεν είναι δυνατόν κάποιος δικαστικός να μην γνωρίζει πώς λειτουργούν τα κόμματα στην Ελλάδα το  2014 ή να μην γνωρίζει τι σημαίνει πολεμικό όπλο.
Η εισαγωγή των εν λόγω προϋποθέσεων για την είσοδο στην εθνική σχολή δικαστικών λειτουργών είναι μία έμμεση πλην ξεκάθαρη αναγνώριση ότι υπήρχε θέμα. Οι υπάλληλοι της δικαστικής εξουσίας που χειρίζονται την υπόθεση της Χρυσής Αυγής ούτε το πρώτο πιστοποιητικό διαθέτουν, ούτε το μάθημα γενικής παιδείας είχαν στις εξετάσεις εισαγωγής τους.
Κατόπιν τούτων πρέπει να «συγχαρούμε» την δικαστική εξουσία στα πολύ ουσιαστικά βήματα που κάνει για την άνοδο του επιπέδου των στελεχών της. Τέλος, θεωρούμε σίγουρο ότι μετά το τέλος της σκευωρίας και την απαξίωση που έχει ήδη επέλθει στην δικαστική εξουσία από τον ελληνικό λαό (π.χ. αυτοί που έκριναν νόμιμη την μείωση του δικού σου μισθού φίλε αναγνώστη, έκριναν παράνομη την μείωση του δικού τους), στην προσπάθειά της να επανακτήσει το κύρος της, θα βάλουν στο πρόγραμμα σπουδών της σχολής το μάθημα της ηθικής και της δεοντολογίας η απουσία του οποίου τόσο αισθητή γίνεται σήμερα σε όλους.

Απόστολος Τζαρός
Δικηγόρος-Θεολόγος
Μέλος Κίνησης Εθνικιστών Δικηγόρων