Αυτό είναι το μοναδικό και αληθινό καταστατικό της Χρυσής Αυγής


Τα παπαγαλάκια της παραπληροφόρησης αναπαράγουν κάτι καρικατούρες και τις παρουσιάζουν ως το «καταστατικό της Χρυσής Αυγής». Για ακόμη μια φορά παραθέτουμε το ένα, μοναδικό και πραγματικό καταστατικό της Χρυσής Αυγής το οποίο είναι επίσημα κατατεθειμένο στον Άρειο Πάγο και υπογεγραμμένο από την ίδια την Κουτζαμάνη.
Για ακόμη μια φορά ρωτούμε την Κουτζαμάνη εάν θα κινηθεί επιτέλους η αυτόφωρη διαδικασία για την παράνομη διαρροή και αναπαραγωγή υλικού της δικογραφίας; ...


Ιδού οι «ανεξάρτητοι» εισαγγελείς: Χαλκευμένα εις γνώση της εισαγγελέως τα «στοιχεία» του πορίσματος
Τις τελευταίες μέρες διάφοροι επιτήδειοι διακινούν μέσω του διαδικτύου και του Τύπου ένα κίβδηλο έγγραφο, το οποίο παρουσιάζεται ως το δήθεν καταστατικό της Χρυσής Αυγής. Το ψευδεπίγραφο αυτό «καταστατικό» έφτασε μέχρι και στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και μάλιστα ενσωματώθηκε στην δικογραφία «παρωδία», βάσει της οποίας διώκονται ο Αρχηγός και μέλη του Κινήματός μας!
Το αληθές καταστατικό της Χρυσής Αυγής, το οποίο είναι κατατεθειμένο και κυρωμένο από τον Άρειο Πάγο είναι αυτό που παραθέτουμε και μόνον αυτό. Εάν κάποιος ανόητος πιστεύει στ' αλήθεια πως αυτό το «έγγραφο» έχει κάποια σχέση με το πραγματικό καταστατικό της Χρυσής Αυγής, θα πρέπει να αναζητήσει τις ευθύνες του ίδιου του Αρείου Πάγου και της εκάστοτε ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών που επέτρεψαν κατ' επανάληψιν στο Κίνημά μας να συμμετάσχει σε εκλογικές διαδικασίες τις τελευταίες δεκαετίες. Αν είναι ποτέ δυνατόν το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας να έδινε έγκριση, για να κατέλθει σε εκλογές μια "εγκληματική οργάνωση".

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 1
Τίτλος, έδρα και έμβλημα του Κόμματος.
1. Το πολιτικό κόμμα που ιδρύθηκε με την από 14-2-1983 κατά νόμο δήλωση ενώπιον του Αρείου Πάγου του Νικόλαου Μιχαλολιάκου του Γεωργίου, έχει τον τίτλο «ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ».
2. Το πολιτικό κόμμα με την επωνυμία «ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» έχει την έδρα του στην Αθήνα, η δε ακριβής διεύθυνση της έδρας του κόμματος ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του κόμματος.
3. Έμβλημα του Κόμματος είναι το ακόλουθο:
4. Σύντομη περιγραφή του εμβλήματος: Αρχαίος ελληνικός μαίανδρος εντός δάφνινης στεφάνης.

ΑΡΘΡΟ 2
Ιδεολογικές αρχές του κόμματος
Το πολιτικό κόμμα με την επωνυμία «ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» είναι κίνημα με χαρακτήρα λαϊκό, με πίστη στην ιδεολογία του Εθνικισμού. Το Λαϊκό Εθνικιστικό Κίνημα της «ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ» βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα ενάντια στο εθνοκτόνο Μνημόνιο, καθώς και ενάντια στην πληθυσμιακή αλλοίωση, με τα εκατομμύρια λαθρομετανάστες, και την διάλυση της Ελληνικής κοινωνίας, την οποία συστηματικά προωθούν τα κόμματα του κατεστημένου και της λεγόμενης αριστεράς. Ο «ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» προτείνει μια Εθνική πολιτική για την έξοδο από την κρίση που επιβλήθηκε στην πατρίδα μας, με έμφαση στην ανάπτυξη της εθνικής παραγωγής, στην αξιοκρατία και στην κοινωνική δικαιοσύνη. Αγωνίζεται για μια Ελλάδα που να ανήκει πραγματικά στους Έλληνες.
ΑΡΘΡΟ 3
Θεμελιώδεις αρχές του κόμματος
1. Η λειτουργία του πολιτικού κόμματος «ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» κινείται εντός των πλαισίων που θέτει το Σύνταγμα της Ελλάδος.
2. Το κόμμα επιδιώκει την εξάπλωση και εμπέδωση των ιδεολογικών, πολιτικών και προγραμματικών θέσεων του στην ελληνική κοινωνία, με γνώμονα την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της πατρίδας μας, την ενδυνάμωση της διεθνούς θέσης της και την ευημερία και την πρόοδο των Ελλήνων.
3. Η λειτουργία των συλλογικών οργάνων του κόμματος βασίζεται στην αρχή της πλειοψηφίας και οι αποφάσεις τους είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη. Οι αποφάσεις των ανώτερων στην κομματική ιεραρχία οργάνων κατισχύουν των αποφάσεων των κατωτέρων οργάνων.
4. Η ισότιμη εκπροσώπηση των δύο φύλων σε όλα τα κομματικά όργανα αποτελεί επιδίωξη της κομματικής οργάνωσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
ΑΡΘΡΟ 4
Μέλη του κόμματος
1. Μέλος του κόμματος «ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» μπορεί να γίνει κάθε Έλληνας πολίτης ή Έλληνας το γένος, που αποδέχεται τις ιδεολογικές και τις πολιτικές θέσεις του και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
2. Ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους του κόμματος είναι η συμμετοχή σε οργανώσεις, φορείς και δραστηριότητες που αντιστρατεύονται τις ιδεολογικές αρχές, τις πολιτικές θέσεις και το Καταστατικό του κόμματος.
3. Η ιδιότητα του μέλους του κόμματος αποκτάται μόνον με την εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο επίσημο μητρώο μελών του κόμματος, το οποίο τηρείται στην έδρα αυτού, και με την απονομή της κάρτας μέλους.
ΑΡΘΡΟ 5
Διαδικασία εγγραφής του μέλους.
1. Η εγγραφή στο Κόμμα γίνεται μόνο ατομικά.
2. Η αίτηση εγγραφής του υποψηφίου μέλους υποβάλλεται αυτοπροσώπως είτε στα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης του κόμματος, είτε σε οποιαδήποτε Τοπική ή Περιφερειακή Οργάνωση. Για την εγγραφή υποβάλλεται η ειδική έντυπη αίτηση του κόμματος και συμπληρώνονται υποχρεωτικά από το υποψήφιο μέλος όλα τα πεδία αυτής. Η αίτηση εγγραφής στο κόμμα πρέπει να συνοδεύεται από δύο δηλώσεις υφιστάμενων μελών του κόμματος, οι οποίοι προτείνουν προς εγγραφή το υποψήφιο μέλος.
3. Κάθε μήνα, οι Τοπικές και οι Περιφερειακές Οργανώσεις του κόμματος αποστέλλουν προς τα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης του κόμματος όλες τις αιτήσεις εγγραφής νέων μελών που τους έχουν υποβληθεί κατά τον προηγούμενο μήνα, μαζί με πρόταση – εισήγηση, για την αποδοχή ή την απόρριψη της κάθε αίτησης εγγραφής νέου μέλους.
4. Η αποδοχή ή η απόρριψη της αίτησης εγγραφής του υποψήφιου μέλους γίνεται από πενταμελή Επιτροπή, η οποία ονομάζεται «Επιτροπή αξιολόγησης υποψήφιων νέων μελών» και συγκροτείται από πέντε μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, τα οποία επιλέγονται, με τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται, από το Γενικό Γραμματέα αυτού, μεταξύ εκείνων που έχουν τουλάχιστον πενταετή θητεία ως μέλη του κόμματος. Η «Επιτροπή αξιολόγησης υποψήφιων νέων μελών» συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα, στις συνεδριάσεις προεδρεύει το αρχαιότερο μέλος αυτής και αποφασίζει κατά πλειοψηφία.
5. Οι αποφάσεις της «Επιτροπής αξιολόγησης υποψήφιων νέων μελών» διαβιβάζονται αμελλητί στον υπεύθυνο για την τήρηση του επίσημου μητρώου του κόμματος, ώστε να γίνει ενημέρωση του μητρώου, καθώς και στην οικεία Τοπική ή Περιφερειακή Οργάνωση όπου υποβλήθηκε το αίτημα εγγραφής, ώστε να ενημερωθεί το υποψήφιο μέλος και να προσμετρηθεί στη δύναμη της οικείας Οργάνωσης.
6. Μετά την εγγραφή στο επίσημο μητρώο του κόμματος, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ως μέλος του κόμματος, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν εκ της ιδιότητας αυτής, όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω.
7. Η ομαδική προσχώρηση στελεχών ή μελών άλλων κομμάτων ή πολιτικών οργανώσεων επιτρέπεται μόνο ύστερα από απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου και σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα του κόμματος.
8. Με ομόφωνη απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, μπορεί να απονέμεται ο τιμητικός τίτλος του «επίτιμου μέλους» του κόμματος, σε προσωπικότητες που έχουν αποδεδειγμένα συμβάλλει στην προώθηση των θέσεων του κόμματος, ή που έχουν αναπτύξει αξιόλογη πολιτική, κοινωνική ή επιστημονική δράση, ως ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς τους. Τα επίτιμα μέλη του κόμματος δεν δικαιούνται να συμμετέχουν στα κομματικά όργανα.
ΑΡΘΡΟ 6
Δικαιώματα του μέλους.
Κάθε μέλος του κόμματος  «ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» έχει τα ακόλουθα δικαιώματα :
1) Δικαιούται να συμμετέχει με ψήφο σε όλες τις εσωκομματικές εκλογικές διαδικασίες που διεξάγονται τουλάχιστον ένα έτος μετά την εγγραφή του στο μητρώο του κόμματος (δικαίωμα του εκλέγειν)
2) Δικαιούται να είναι υποψήφιος σε όλες τις εσωκομματικές εκλογικές διαδικασίες που διεξάγονται τουλάχιστον ένα έτος μετά την εγγραφή του στο μητρώο του κόμματος (δικαίωμα του εκλέγεσθαι)
3) Δικαιούται να συμμετέχει ισότιμα σε όλες τις εκδηλώσεις, συζητήσεις και λοιπές δραστηριότητες του Κόμματος, να παρακολουθεί τις δημόσιες συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων και να αναφέρεται εγγράφως στα κομματικά όργανα, διατυπώνοντας θέσεις και προτάσεις που συμβάλλουν στην πολιτική ενδυνάμωση του κόμματος.
4) Δικαιούται να απολαμβάνει της ηθικής, πολιτικής και κάθε άλλου είδους κάλυψης και αλληλεγγύης του κόμματος για την πάσης φύσεως δράση που αναπτύσσει μέσα στα πλαίσια της προάσπισης και ενίσχυσης των ιδεολογικών και πολιτικών θέσεων και αρχών του κόμματος.
5) Δικαιούται να συμμετέχει σε όλες τις εθελοντικές δράσεις και εκστρατείες του κόμματος και να συνεισφέρει την προσωπική του εργασία, γνώση, εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση για την προαγωγή των σκοπών και δραστηριοτήτων του κόμματος.
ΑΡΘΡΟ 7
Υποχρεώσεις του μέλους.
Κάθε μέλος του κόμματος «ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις :
1) Υποχρεούται να αγωνίζεται για τη διάδοση στην κοινωνία των ιδεολογικών και πολιτικών θέσεων και αρχών του κόμματος.
2) Υποχρεούται να συμμετέχει ενεργά στα όργανα του κόμματος, στα οποία έχει εκλεγεί ή τοποθετηθεί. Αδικαιολόγητη απουσία του από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις του κομματικού οργάνου στο οποίο μετέχει, συνεπάγεται την απώλεια της ιδιότητας του μέλους του κομματικού οργάνου και την αυτοδίκαιη παραπομπή του στην Επιτροπή Δεοντολογίας του άρθρου 23 του παρόντος, με το ερώτημα της διαγραφής και από μέλος του κόμματος.
3) Υποχρεούται να σέβεται και να εφαρμόζει το παρόν Καταστατικό, τους Κανονισμούς που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή του, καθώς και όλες τις αποφάσεις των συλλογικών και μονομελών οργάνων του κόμματος.
4) Υποχρεούται να συμμετέχει στις εν γένει κομματικές δράσεις και εκδηλώσεις στις οποίες καλείται, ιδίως κατά τη διάρκεια των προεκλογικών περιόδων. Ειδικά, υποχρεούται να αποδέχεται το διορισμό του ως εκλογικού αντιπροσώπου του κόμματος, κατά την ημερομηνία διεξαγωγής εθνικών, καθώς και δημοτικών και περιφερειακών εκλογών και ευρωεκλογών.
5) Υποχρεούται να συμπεριφέρεται με ενάργεια τόσο στην κομματική όσο και στην εν γένει κοινωνική του δράση, και να αποφεύγει συμπεριφορές που δε συμβαδίζουν με τις ιδεολογικές και πολιτικές θέσεις και αρχές του κόμματος και που εκθέτουν το κόμμα.
6) Υποχρεούται να καταβάλλει εμπρόθεσμα τις τακτικές οικονομικές του υποχρεώσεις (συνδρομή) προς το κόμμα, καθώς και να συνεισφέρει, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, στις έκτακτες οικονομικές εξορμήσεις του κόμματος.
ΑΡΘΡΟ 8
Απώλεια της ιδιότητας του μέλους.
1. Η ιδιότητα του μέλους του κόμματος, καθώς και τα εξ αυτής απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις, χάνονται μόνο για σπουδαίο λόγο. Ενδεχόμενη απώλεια της ιδιότητας του μέλους του κόμματος συνεπάγεται και την αυτοδίκαιη απώλεια της θέσης του μέλους στα κομματικά όργανα στα οποία έχει εκλεγεί ή τοποθετηθεί και την άμεση αντικατάστασή του σε αυτά για το υπόλοιπο της θητείας του.
2. Ειδικότερα, η ιδιότητα του μέλους του κόμματος χάνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις :
2.α. Με την οικειοθελή αποχώρησή του από το κόμμα, η οποία πραγματοποιείται με έγγραφη δήλωση του αποχωρούντος, είτε προς τα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης του κόμματος, είτε προς την Τοπική ή την Περιφερειακή Οργάνωση στην οποία είχε εγγραφεί και στην οποία ανήκει. Κάθε μήνα, οι Τοπικές και οι Περιφερειακές Οργανώσεις αποστέλλουν προς τα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης του κόμματος όλες τις έγγραφες δηλώσεις αποχώρησης μελών που τους έχουν υποβληθεί κατά τον προηγούμενο μήνα, ώστε να ενημερώνεται και να επικαιροποιείται το επίσημο μητρώο μελών του κόμματος.
2.β. Με την διαγραφή του μέλους, η οποία συντελείται με απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας του άρθρου 23 του παρόντος, στις ακόλουθες περιπτώσεις :
2.β.1. Όταν το μέλος παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και των λοιπών κανονισμών του κόμματος, δεν σέβεται την κομματική ιεραρχία και δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις των κομματικών οργάνων.
2.β.2. Όταν το μέλος αναπτύσσει συμπεριφορά και δράση που είναι αντίθετες προς τις ιδεολογικές και πολιτικές θέσεις και αρχές του κόμματος, καθώς και όταν διαπιστώνεται η εγγραφή του σε άλλο κόμμα ή πολιτικό φορέα.
2.β.3. Όταν το μέλος συμπεριφέρεται με μη προσήκοντα και ανάρμοστο τρόπο προς τα λοιπά μέλη του κόμματος, καθώς και όταν αποδεδειγμένα αναπτύσσει κοινωνική συμπεριφορά που δεν συνάδει με τις εν γένει αρχές του κόμματος και που εκθέτει το κόμμα.
2.β.4. Όταν το μέλος δεν συμμετέχει αδικαιολόγητα σε τουλάχιστον τρεις συνεδριάσεις του κομματικού οργάνου στο οποίο μετέχει και δεν παρέχει επαρκείς εξηγήσεις σχετικά με την απουσία του αυτή προς την Επιτροπή Δεοντολογίας.
2.β.5. Όταν το μέλος δεν εκπληρώνει τις τακτικές οικονομικές του υποχρεώσεις προς το κόμμα, χωρίς να επικαλείται ιδιαίτερη ένδεια ή άλλη πρόσκαιρη οικονομική δυσχέρεια ή έκτακτη ανάγκη.
3. Οι αποφάσεις της Επιτροπής δεοντολογίας περί διαγραφής μελών του κόμματος διαβιβάζονται αμελλητί στον υπεύθυνο για την τήρηση του επίσημου μητρώου του κόμματος, ώστε να γίνει ενημέρωση – εκκαθάριση του μητρώου, καθώς και στην Τοπική και Περιφερειακή Οργάνωση στην οποία ανήκει το διαγραφέν μέλος.
4. Η για οποιοδήποτε λόγο απώλεια της ιδιότητας του μέλους του κόμματος συνεπάγεται και την αυτοδίκαιη έκπτωση από όλα τα κομματικά αξιώματα που κατείχε το πρώην μέλος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
ΑΡΘΡΟ 9
Οργανωτική διάρθρωση του κόμματος.
Η οργάνωση του κόμματος «ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» διακρίνεται σε Κεντρική και σε Περιφερειακή.
ΑΡΘΡΟ 10
Όργανα της Κεντρικής Οργάνωσης του κόμματος.
1) Τα όργανα της Κεντρικής Οργάνωσης του κόμματος, κατά τη σειρά της κομματικής ιεραρχίας αυτών, είναι τα ακόλουθα:
α) Το Συνέδριο του Κόμματος.
β) Ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος.
γ) Η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος.
δ) Το Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος.
ε) Η Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος.
στ) Η Επιτροπή Ελέγχου Οικονομικών του κόμματος.
ζ) Η Επιτροπή αξιολόγησης υποψήφιων νέων μελών του κόμματος.
2) Οι αποφάσεις των ανώτερων ιεραρχικά οργάνων δεσμεύουν τα υφιστάμενα ιεραρχικά όργανα. Περαιτέρω, οι αποφάσεις των οργάνων της κεντρικής οργάνωσης του κόμματος δεσμεύουν τα περιφερειακά όργανα αυτού και εφαρμόζονται υποχρεωτικά από όλα τα κομματικά όργανα, καθώς και από τα μέλη του κόμματος.
ΑΡΘΡΟ 11
Όργανα της Περιφερειακής Οργάνωσης του κόμματος. Στα πλαίσια της περιφερειακής οργάνωσης του κόμματος, συνιστάται η Τοπική Οργάνωση του κόμματος και η Περιφερειακή Οργάνωση του κόμματος, καθώς και οι λοιπές περιφερειακές δομές (Πτέρυγες) του κόμματος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ - ΟΡΓΑΝΑ
ΑΡΘΡΟ 12
Τακτικό Συνέδριο του Κόμματος - Συγκρότηση
1. Το Τακτικό Συνέδριο του κόμματος είναι το ανώτατο κομματικό όργανο, οι δε αποφάσεις του είναι υποχρεωτικές και δεσμεύουν όλα τα κομματικά όργανα. Το Συνέδριο του κόμματος συγκαλείται κάθε τρία χρόνια και σε αυτό μετέχουν αυτοδικαίως σύνεδροι ex officio, λόγω της ιδιότητάς τους, καθώς και τριακόσιοι αιρετοί σύνεδροι που εκλέγονται σε προσυνεδριακή διαδικασία.
2. Ως σύνεδροι εκ της ιδιότητας τους, μετέχουν αυτοδικαίως στο συνέδριο οι ακόλουθοι:
α) Ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος.
β) Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.
γ) Τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος.
3. Οι τριακόσιοι αιρετοί σύνεδροι εκλέγονται από τις τοπικές οργανώσεις του κόμματος, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων μελών της καθεμίας, σε προσυνεδριακή εκλογική διαδικασία, η οποία ολοκληρώνεται τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης του Συνεδρίου.
3.α. Για τον υπολογισμό του αριθμού των συνέδρων που εκλέγει η κάθε τοπική οργάνωση, ακολουθείται το ακόλουθο μαθηματικό πρότυπο : Ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων μελών του κόμματος διαιρείται διά του αριθμού των τριακοσίων συνέδρων. Το πηλίκο που προκύπτει, αποτελεί το εκλογικό μέτρο για τον υπολογισμό του αριθμού των συνέδρων που εκλέγει η κάθε τοπική οργάνωση. Το πηλίκο της διαίρεσης του αριθμού των εγγεγραμμένων μελών της κάθε τοπικής οργάνωσης δια του εκλογικού μέτρου του προηγούμενου εδαφίου, αποτελεί τον αριθμό των συνέδρων που εκλέγει η κάθε τοπική οργάνωση.
3.β. Η διαδικασία για τον υπολογισμό του αριθμού των συνέδρων που εκλέγει η κάθε τοπική οργάνωση διενεργείται από το Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος και ολοκληρώνεται τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης του Συνεδρίου. Για το λόγο αυτό, η κάθε τοπική οργάνωση οφείλει να αποστείλει προς το Πολιτικό Συμβούλιο λίστα με το συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων μελών της, όπως αυτός είναι διαμορφωμένος τρεις μήνες πριν από τη σύγκληση του Συνεδρίου. Εγγραφές νέων μελών που πραγματοποιούνται μετά την πάροδο αυτής της ημερομηνίας δεν συνυπολογίζονται κατά τον υπολογισμό των συνέδρων που εκλέγει η κάθε τοπική οργάνωση.
ΑΡΘΡΟ 13
Τακτικό Συνέδριο του Κόμματος - Αρμοδιότητες
1. Το Τακτικό Συνέδριο του κόμματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες :
α) Καθορίζει τις γενικές ιδεολογικές και πολιτικές αρχές του κόμματος και χαράσσει τον ευρύτερο πολιτικό σχεδιασμό και τη στρατηγική του κόμματος.
β) Εκλέγει το Γενικό Γραμματέα του κόμματος.
γ) Εκλέγει τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.
δ) Αποφασίζει σχετικά με τις τροποποιήσεις του καταστατικού του κόμματος, μετά από σχετική εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής.
ε) Διενεργεί τον απολογισμό της δράσης του κόμματος την τελευταία τριετία και εγκρίνει τα πεπραγμένα της απερχόμενης Κεντρικής Επιτροπής.
ζ) Αποφασίζει για όλα τα θέματα που έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη, καθώς και για κάθε θέμα που εισηγείται ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος.
ΑΡΘΡΟ 14
Τακτικό Συνέδριο του κόμματος - Σύγκληση
1. Το Τακτικό Συνέδριο του κόμματος συγκαλείται κάθε τρία χρόνια, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του κόμματος, η οποία εκδίδεται τουλάχιστον τέσσερις μήνες πριν από την ημερομηνία συνόδου του Συνεδρίου. Με την απόφαση περί σύγκλησης του Συνεδρίου καθορίζεται ο τόπος και ο χρόνος σύγκλησης του Συνεδρίου, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από σχετική εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής.
2. Επιτρέπεται η αναβολή της σύγκλησης του Συνεδρίου όταν η ημερομηνία διεξαγωγής του συμπίπτει με τη διάρκεια προεκλογικής περιόδου για εθνικές εκλογές, καθώς και σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
3. Οι περιγραφόμενες στο άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού προσυνεδριακές διαδικασίες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την ημερομηνία συνόδου του Συνεδρίου. Η μη τήρηση της ανωτέρω προθεσμίας και η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 12 του παρόντος (έγκαιρη αποστολή λίστας από τις τοπικές οργανώσεις κλπ) συνιστά παράπτωμα παραπεμπόμενο αυτεπαγγέλτως στην Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος, του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού.
ΑΡΘΡΟ 15
Έκτακτο Συνέδριο του κόμματος
1. Η σύγκληση Έκτακτου Συνεδρίου του κόμματος αποτελεί εξαιρετική διαδικασία, επιτρεπόμενη αποκλειστικά και μόνο στις κάτωθι, περιοριστικά αναφερόμενες, περιπτώσεις :
α. Σε περίπτωση λήψης σχετικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα του κόμματος, εφόσον συντρέχει σημαντικός λόγος.
β. Σε περίπτωση λήψης σχετικής απόφασης από την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των μελών της Κεντρικής Επιτροπής και σε αυτήν πρέπει να διευκρινίζονται οι λόγοι σύγκλησης του Εκτάκτου Συνεδρίου.
2. Σε κάθε περίπτωση σύγκλησης Εκτάκτου Συνεδρίου, οι προθεσμίες του άρθρου 12 του παρόντος καταστατικού συντέμνονται στο ήμισυ.
ΑΡΘΡΟ 16
Γενικός Γραμματέας του κόμματος – Ανάδειξη.
1. Ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος αποτελεί το ανώτατο κομματικό όργανο κατά το διάστημα μεταξύ των Τακτικών Συνεδρίων, οι δε αποφάσεις του είναι υποχρεωτικές και δεσμεύουν όλα τα κομματικά όργανα.
2. Ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος εκλέγεται από το Τακτικό Συνέδριο του κόμματος. Η θητεία του διαρκεί μέχρι το επόμενο Τακτικό Συνέδριο. Διαδικασία εκλογής νέου Γενικού Γραμματέα ανακύπτει στο Συνέδριο μόνο εφόσον το ζητήσει εγγράφως η απόλυτη πλειοψηφία των συνέδρων. Γενικός Γραμματέας του κόμματος εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Συνέδρων. Εφόσον δεν τεθεί θέμα ηγεσίας στο Συνέδριο, ανανεώνεται αυτομάτως η θητεία του Γενικού Γραμματέα μέχρι το επόμενο Συνέδριο.
ΑΡΘΡΟ 17
Γενικός Γραμματέας του κόμματος - Αρμοδιότητες.
Ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
Α) Προΐσταται όλων των κομματικών οργάνων και των διοικητικών δομών του κόμματος.
Β) Χαράσσει τις ιδεολογικές, πολιτικές και προγραμματικές θέσεις του κόμματος, σε αρμονία προς τις αποφάσεις του Τακτικού Συνεδρίου.
Γ) Εκφράζει την επίσημη κομματική θέση και εκπροσωπεί το κόμμα σε κάθε επίσημη εκδήλωση, καθώς και ενώπιον κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής αρχής.
Δ) Προεδρεύει στις συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής, του Πολιτικού Συμβουλίου και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.
Ε) Επιλέγει, μεταξύ των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος.
Στ) Ορίζει τον Γενικό Διευθυντή του κόμματος.
Ζ) Επιλέγει τους υποψήφιους βουλευτές, ευρωβουλευτές και εκπροσώπους στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του παρόντος, και καταρτίζει τους εκλογικούς συνδυασμούς του κόμματος, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εκλογική νομοθεσία.
Η) Συγκαλεί το Τακτικό και το Έκτακτο Συνέδριο του Κόμματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 14 και 15 του παρόντος καταστατικού
Θ) Επιλέγει, μεταξύ των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, τα πέντε μέλη της «Επιτροπής αξιολόγησης υποψήφιων νέων μελών» του κόμματος.
Ι) Μπορεί να αναθέτει την άσκηση ορισμένων από τα καθήκοντά του σε άλλα όργανα του κόμματος, καθώς και να διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους για τη δικαστική ή εξώδικη εκπροσώπηση του κόμματος.
ΑΡΘΡΟ 18
Κεντρική Επιτροπή του κόμματος – Συγκρότηση
1. Η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος συγκροτείται από :
α) Τον Γενικό Γραμματέα του κόμματος.
β) Εξήντα μέλη του κόμματος, τα οποία εκλέγονται από το Τακτικό Συνέδριο του κόμματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον σχετικό κανονισμό.
2. Η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος εκλέγει, με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής. Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία αυτής, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων, εισάγοντας υποχρεωτικά τα θέματα που προτείνει ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, και συντονίζει τις συζητήσεις.
3. Η θητεία των εξήντα αιρετών μελών της Κεντρικής Επιτροπής διαρκεί μέχρι το επόμενο Τακτικό Συνέδριο του Κόμματος.
4. Η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος συνεδριάζει νόμιμα εφόσον στη συνεδρίαση συμμετέχει τουλάχιστον η απόλυτη πλειοψηφία των μελών αυτής.
ΑΡΘΡΟ 19
Κεντρική Επιτροπή του κόμματος – Αρμοδιότητες
1. Η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος αποτελεί το ανώτατο κομματικό όργανο μετά τον Γενικό Γραμματέα του κόμματος, κατά το διάστημα μεταξύ των Τακτικών Συνεδρίων, και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες :
α) Επικουρεί τον Γενικό Γραμματέα του κόμματος στη χάραξη των ιδεολογικών, πολιτικών και προγραμματικών θέσεων του κόμματος, σε αρμονία προς τις αποφάσεις του Τακτικού Συνεδρίου.
β) Μεριμνά για την ορθή υλοποίηση των αποφάσεων του Τακτικού Συνεδρίου και του Γενικού Γραμματέα του κόμματος.
γ) Ασκεί τις αρμοδιότητες που της αναθέτει με απόφασή του ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος.
δ) Εισηγείται προς το Τακτικό Συνέδριο του κόμματος σχετικά με ενδεχόμενες τροποποιήσεις του παρόντος καταστατικού.
ε) Ορίζει τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας του κόμματος.
στ) Ορίζει τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Οικονομικών του κόμματος.
ζ) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης του Κόμματος.
η) Επεξεργάζεται τις δηλώσεις βούλησης όσων επιθυμούν να είναι υποψήφιοι με τους συνδυασμούς του κόμματος και εισηγείται προς τον Γενικό Γραμματέα του κόμματος σχετικά με την επιλογή των υποψήφιων βουλευτών, ευρωβουλευτών και εκπροσώπων στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές.
θ) Υποβάλλει στο Τακτικό Συνέδριο έκθεση για τα πεπραγμένα του κόμματος κατά την προηγούμενη τριετία.
ι) Καταρτίζει και τροποποιεί όλους τους ειδικότερους Κανονισμούς για τη λειτουργία των κομματικών οργάνων.
κ) Μπορεί να συγκροτεί από τα μέλη της ομάδες εργασίας και υποεπιτροπές που θα επεξεργάζονται θέματα με ειδικότερο τοπικό ή θεματικό ενδιαφέρον και θα εισηγούνται σχετικά στην Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής.
κα) Μεταξύ των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος επιλέγει τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και τα μέλη της «Επιτροπής αξιολόγησης υποψήφιων νέων μελών», κατά τα οριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του καταστατικού.
κβ) Είναι αρμόδια για κάθε θέμα που, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου κομματικού οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 20
Κεντρική Επιτροπή του κόμματος – Σύγκληση
1. Η Κεντρική Επιτροπή συγκαλείται τακτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε τρεις μήνες και εκτάκτως όποτε το ζητήσει είτε ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος.
2. Οι συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής λαμβάνουν χώρα στα κεντρικά γραφεία του κόμματος. Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ειδοποιούνται για την ημερομηνία της προσεχούς συνεδρίασης της, καθώς και για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τουλάχιστον τρεις μέρες νωρίτερα από την καθορισμένη ημερομηνία της συνεδρίασης.
3. Τα ειδικότερα θέματα σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής ρυθμίζονται με σχετικό Κανονισμό που καταρτίζεται και τροποποιείται από την ίδια.
ΑΡΘΡΟ 21
Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος. Συγκρότηση – Σύγκληση
1. Το Πολιτικό Συμβούλιο συγκροτείται από τον Γενικό Γραμματέα του κόμματος και από μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, τα οποία επιλέγονται, με απόλυτη διακριτική ευχέρεια, από τον Γενικό Γραμματέα του κόμματος.
2. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος μπορεί, με απόφασή του, να προβεί στην αντικατάσταση μέλους του Πολιτικού Συμβουλίου για σπουδαίο λόγο.
3. Το Πολιτικό Συμβούλιο συγκαλείται τακτικά τουλάχιστον μια φορά το μήνα, με πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα του κόμματος, ο οποίος καθορίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει στις συνεδριάσεις αυτού. Ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος μπορεί να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, όποτε κρίνει ότι συντρέχει σπουδαίος προς τούτο λόγος.
ΑΡΘΡΟ 22
Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος. Αρμοδιότητες.
1. Το Πολιτικό Συμβούλιο αποτελεί το ανώτατο κομματικό όργανο μετά τον Γενικό Γραμματέα του κόμματος και την Κεντρική Επιτροπή, και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες :
α) Κατά το διάστημα μεταξύ των συνεδριάσεων της Κεντρικής Επιτροπής είναι αρμόδιο για την υλοποίηση όλων των αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.
β) Παρακολουθεί και συντονίζει σε καθημερινή βάση τη δράση όλων των κατώτερων ιεραρχικά κομματικών οργάνων.
γ) Αποφασίζει για κάθε τρέχον ζήτημα που ανακύπτει κατά τη λειτουργία του κόμματος, καθώς και για κάθε θέμα που του παραπέμπει ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος.
δ) Αποφασίζει σχετικά με την ομαδική προσχώρηση στελεχών ή μελών άλλων κομμάτων ή πολιτικών οργανώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος .
ε) Αποφασίζει σχετικά με την απονομή του τιμητικού τίτλου του «επίτιμου μέλους» του κόμματος, σε προσωπικότητες που έχουν αποδεδειγμένα συμβάλλει στην προώθηση των θέσεων του κόμματος, ή που έχουν αναπτύξει αξιόλογη πολιτική, κοινωνική ή επιστημονική δράση.
στ) Πραγματοποιεί τη διαδικασία για τον υπολογισμό του αριθμού των συνέδρων που εκλέγει η κάθε τοπική οργάνωση στο Τακτικό Συνέδριο του κόμματος, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος.
ζ) Εισηγείται στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα της αρμοδιότητάς της.
η) Αποτελεί το δευτεροβάθμιο πειθαρχικό όργανο, το οποίο εξετάζει τις ενστάσεις κατά των αποφάσεων της Επιτροπής Δεοντολογίας του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού, με τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις σε μονοπρόσωπα κομματικά όργανα και μέλη του κόμματος.
θ) Αποφασίζει σχετικά με το ύψος της καταβαλλόμενης συνδρομής των μελών του κόμματος και των εκλεγμένων αιρετών εκπροσώπων αυτού, καθώς και σχετικά με το χρόνο και τον τρόπο καταβολής αυτής.
2. Για την υποβοήθηση του έργου του, το Πολιτικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει ειδικές αρμοδιότητες και ρόλους σε μέλη του κόμματος που διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση, εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση.
ΑΡΘΡΟ 23
Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος – Συγκρότηση – Αρμοδιότητες.
1. Η Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος αποτελεί το κομματικό όργανο που είναι αρμόδιο, αφενός μεν για τον καθορισμό των κανόνων δεοντολογίας που οφείλουν να τηρούν τα μέλη του κόμματος, αφετέρου δε για την πειθαρχική δίωξη των παραπτωμάτων των μελών του κόμματος.
2. Η Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος συγκροτείται, με τριετή θητεία, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής από επτά μέλη, τα οποία επιλέγονται μεταξύ των μελών του κόμματος που έχουν τουλάχιστον πενταετή θητεία στο κόμμα. Τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας επιλέγονται με ισάριθμους αναπληρωματικούς.
3. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας.
4. Εφόσον εξετάζεται καταγγελία για πειθαρχικό παράπτωμα μέλους της Επιτροπής Δεοντολογίας, αυτό εξαιρείται αυτοδικαίως και δεν μετέχει στη συγκεκριμένη συνεδρίαση της Επιτροπής.
5. Κομματικό πειθαρχικό παράπτωμα αποτελεί κάθε πράξη, ενέργεια ή συμπεριφορά που παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, καθώς και τις διατάξεις των Κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία των κομματικών οργάνων. Επίσης πειθαρχικό παράπτωμα αποτελεί κάθε εν γένει κοινωνική συμπεριφορά που ενέχει έντονη κοινωνική απαξία και εκθέτει τόσο το μέλος όσο και το κόμμα.
6. Η Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος επιλαμβάνεται των πειθαρχικών παραπτωμάτων των μελών του κόμματος είτε αυτεπαγγέλτως, είτε μετά από την υποβολή σχετικής έγγραφης καταγγελίας.
7. Η Επιτροπή Δεοντολογίας δεν αποφασίζει προτού λάβει τις έγγραφες εξηγήσεις ή ακούσει την ενώπιον της απολογία του πειθαρχικώς διωκόμενου μέλους του κόμματος.
ΑΡΘΡΟ 24
Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος – Πειθαρχικές ποινές.
1. Οι πειθαρχικές ποινές που μπορεί να επιβάλει η Επιτροπή Δεοντολογίας στα μέλη του κόμματος είναι οι ακόλουθες :
α) Η έγγραφη επίπληξη - σύσταση.
β) Η προειδοποίηση καθαίρεσης από κομματικό αξίωμα.
γ) Η καθαίρεση από κομματικό αξίωμα.
δ) Η προειδοποίηση διαγραφής από μέλος του κόμματος.
ε) Η διαγραφή από μέλος του κόμματος
2. Η βαρύτητα της επιβαλλόμενης πειθαρχικής ποινής πρέπει να είναι σε αναλογία με την απαξία του παραπτώματος του πειθαρχικώς διωκόμενου μέλους του κόμματος.
3. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας με τις οποίες επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές της καθαίρεσης από κομματικό αξίωμα ή της διαγραφής από μέλος του κόμματος προσβάλλονται με ένσταση ενώπιον του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, το οποίο τις εξετάζει ως δευτεροβάθμιο πειθαρχικό όργανο. Η ένσταση κατατίθεται εντός προθεσμίας πέντε ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής Δεοντολογίας.
ΑΡΘΡΟ 25
Γενική Διεύθυνση του κόμματος.
1. Η Γενική Διεύθυνση του κόμματος είναι αρμόδια για τη διεύθυνση, το συντονισμό και την οργάνωση όλων των διοικητικών και οργανωτικών υπηρεσιών και δομών του κόμματος. Της Γενικής Διεύθυνσης προΐσταται ο Γενικός Διευθυντής, ο οποίος προΐσταται όλου του προσωπικού του κόμματος και είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία όλων των υπηρεσιών του Κόμματος. Στη Γενική Διεύθυνση μπορεί να συσταθούν, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, και μέχρι δύο θέσεις Αναπληρωτών Διευθυντών.
2. Ο Γενικός Διευθυντής και οι Αναπληρωτές Διευθυντές ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του κόμματος και λογοδοτούν μόνο σε αυτόν και στην Κεντρική Επιτροπή.
3. Στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης του κόμματος ανήκει τόσο η διαχείριση των οικονομικών του κόμματος, όσο και η ευθύνη για την πρόσληψη προσωπικού κατάλληλου για την εκπλήρωση των αναγκών του κόμματος.
4. Η τήρηση των απαιτούμενων από την κείμενη νομοθεσία βιβλίων εξόδων, η σύνταξη της ειδικής έκθεσης εκλογικών εσόδων και δαπανών, η σύνταξη του ισολογισμού, καθώς και κάθε άλλη διατύπωση που απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία σχετικά με τα οικονομικά των κομμάτων, μπορεί να ανατίθεται σε εξειδικευμένα συμβουλευτικά – λογιστικά γραφεία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
ΑΡΘΡΟ 26
Τοπική Οργάνωση.
1. Τοπικές Οργανώσεις (Πυρήνες) μπορούν να συνιστώνται σε κάθε πόλη, γειτονιά ή περιοχή της επικράτειας. Οι Τοπικές Οργανώσεις συνιστώνται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, εφόσον υποβληθεί σχετική πρόταση υπογεγραμμένη από τουλάχιστον είκοσι μέλη του κόμματος, κατοίκους της συγκεκριμένης περιοχής.
2. Η κάθε Τοπική Οργάνωση εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής, οι οποίοι την εκπροσωπούν στα κεντρικά όργανα του κόμματος, καθώς και στην οικεία Περιφερειακή Οργάνωση.
3. Οι Τοπικές Οργανώσεις αναλαμβάνουν τη διοργάνωση και το συντονισμό των κομματικών δράσεων σε τοπικό επίπεδο. Εποπτεύονται και ελέγχονται από την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.
4. Σε ότι αφορά στην οικονομική διαχείριση, δεν έχουν οικονομική αυτοτέλεια αλλά λογοδοτούν στον Γενικό Διευθυντή του κόμματος.
5. Ειδικότερα θέματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των Τοπικών Οργανώσεων ρυθμίζονται με τον Κανονισμό λειτουργίας των Τοπικών Οργανώσεων, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.
ΑΡΘΡΟ 27
Περιφερειακή Οργάνωση.
1. Η Περιφερειακή Οργάνωση συνιστάται σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας του κράτους και αποτελείται από το σύνολο των Τοπικών Οργανώσεων του κόμματος που δραστηριοποιούνται εντός της οικείας περιφέρειας.
2. Η Περιφερειακή Οργάνωση διοικείται από πενταμελές συμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, με επιλογή μεταξύ των Προέδρων και Γραμματέων των Τοπικών Οργανώσεων που υπάγονται σε αυτήν.
3. Η Περιφερειακή Οργάνωση είναι αρμόδια για τη διοργάνωση και το συντονισμό των κομματικών δράσεων σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς και για την υποβολή προτάσεων σχετικά με την χάραξη της κομματικής πολιτικής επί θεμάτων περιφερειακού ενδιαφέροντος, προς την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.
4. Ειδικότερα θέματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των Περιφερειακών Οργανώσεων ρυθμίζονται με τον Κανονισμό λειτουργίας των Περιφερειακών Οργανώσεων, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.
ΑΡΘΡΟ 28
Λοιπές περιφερειακές δομές (Πτέρυγες) του κόμματος.
1. Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος μπορούν να συνιστώνται και άλλες περιφερειακές δομές – Πτέρυγες του κόμματος, με γνώμονα την καλύτερη οργάνωση και συντονισμό και την πιο αποτελεσματική δράση των μελών του κόμματος. Τέτοιες πτέρυγες μπορούν να συνιστώνται με κριτήριο την επαγγελματική, επιστημονική, κοινωνική, αθλητική, καλλιτεχνική, οικολογική ή κάθε άλλου είδους δράση και εμπειρία των μελών του κόμματος.
2. Οι Πτέρυγες δεν διαθέτουν οικονομική ούτε διοικητική αυτονομία, η δε ιδιότητα του μέλους της Πτέρυγας δεν αναιρεί την ιδιότητα του μέλους της Τοπικής Οργάνωσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
ΑΡΘΡΟ 29
Πόροι του Κόμματος.
Οι Πόροι του Κόμματος διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.
1. Τακτικοί Πόροι είναι:
α) Η τακτική και η εκλογική χρηματοδότηση του Κράτους, καθώς και η οικονομική ενίσχυση για ερευνητικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς, όπως αυτές υπολογίζονται και κατανέμονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων από το Κράτος.
β) Η συνδρομή των μελών του Κόμματος, καθώς και των εκλεγμένων αιρετών εκπροσώπων αυτού (Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, αιρετοί εκπρόσωποι σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού). Το ύψος της συνδρομής , καθώς και ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής αυτής καθορίζονται με απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου.
2. Έκτακτοι πόροι του κόμματος είναι:
α) Τα έσοδα από τις διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες του κόμματος, καθώς και από τη διάθεση υλικού του κόμματος
β) Τα έσοδα από δωρεές και κληρονομιές
γ) Τα έσοδα από τις οικονομικές εξορμήσεις του κόμματος με κουπόνια και αποδείξεις είσπραξης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
δ) Η λήψη δανείου για την εξυπηρέτηση των σκοπών του κόμματος επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις και αποφασίζεται, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα, από την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, με την πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών αυτής.
ΑΡΘΡΟ 30
Επιτροπή Ελέγχου Οικονομικών
1. Η Επιτροπή Ελέγχου Οικονομικών αποτελείται από πέντε (5) μέλη, τα οποία ορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Η Επιτροπή Ελέγχου Οικονομικών εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Μέλη της Επιτροπής είναι υποχρεωτικά τουλάχιστον ένας δικηγόρος και ένας οικονομολόγος ή λογιστής – μέλη του κόμματος. Στις Συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου Οικονομικών μπορεί να καλείται ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος, ο οποίος μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου.
2. Έργο της Επιτροπής Ελέγχου Οικονομικών είναι η εποπτεία και ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του κόμματος (εξεύρεση πόρων, κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού, διαχειριστικοί και ταμειακοί έλεγχοι κ.λ.π.). Για την πραγματοποίηση του έργου της, η Επιτροπή Ελέγχου Οικονομικών δικαιούται να έχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα, παραστατικά και τραπεζικούς λογαριασμούς του κόμματος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 31
Σύσταση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας
1. Το κόμμα μπορεί να συστήσει μία ή και περισσότερες αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, με φιλανθρωπικό και επιστημονικό χαρακτήρα και με ειδικότερο σκοπό αφενός μεν τη δωρεάν παροχή αγαθών (τρόφιμα, φάρμακα, ρουχισμός και άλλα είδη πρώτης ανάγκης) και υπηρεσιών (ιατρική φροντίδα, μέριμνα για ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία, παιδιά κλπ) αποκλειστικά προς Έλληνες πολίτες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, αφετέρου δε τη διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων και τη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών, μελετών και αναλύσεων σχετικά με θέματα που άπτονται των ιδεολογικών και πολιτικών αρχών του κόμματος.
2. Για την επίτευξη των σκοπών της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, το κόμμα μπορεί να την επιχορηγεί με χρηματικά ποσά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΑΡΘΡΟ 32
Επιλογή των υποψηφίων Βουλευτών.
1. Η επιλογή των υποψηφίων Βουλευτών και Ευρωβουλευτών του κόμματος γίνεται από το Γενικό Γραμματέα του κόμματος, ο οποίος καταρτίζει και τους εκλογικούς συνδυασμούς του κόμματος σε κάθε εκλογική περιφέρεια, ύστερα από σχετική εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής.
2. Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι με τους εκλογικούς συνδυασμούς της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, και πληρούν τα νόμιμα προσόντα σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εκλογική νομοθεσία, υποβάλλουν εγγράφως αίτηση, ζητώντας να επιλεγούν ως υποψήφιοι βουλευτές. Στην αίτηση προσδιορίζεται η εκλογική περιφέρεια στην οποία επιθυμούν να είναι υποψήφιοι και επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά εκείνα που αποδεικνύουν ότι ο ενδιαφερόμενος πληροί τα νόμιμα προσόντα και δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κώλυμα εκλογιμότητας.
3. Η αίτηση υποβάλλεται σε οποιαδήποτε τοπική οργάνωση και πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από τουλάχιστον δέκα (10) υπογραφές μελών της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας.
4. Οι αιτήσεις διαβιβάζονται αμελλητί στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, η οποία τις επεξεργάζεται και μπορεί να καλεί τον ενδιαφερόμενο προκειμένου να διαμορφώσει άμεση άποψη. Εν συνεχεία, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ψηφίζουν σχετικά με την αποδοχή ή μη της κάθε υποψηφιότητας και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αποτελεί τη σχετική εισήγηση προς τον Γενικό Γραμματέα του κόμματος. Η Κεντρική Επιτροπή δεν δεσμεύεται από τις υποβληθείσες αιτήσεις και μπορεί να εισηγηθεί και σχετικά με άλλες υποψηφιότητες πολιτών που κρίνει ότι μπορούν να προσφέρουν στο κόμμα.
5. Οι υποψήφιοι Βουλευτές Επικρατείας, καθώς και οι υποψήφιοι Ευρωβουλευτές του κόμματος, επιλέγονται απευθείας, κατ’ απόλυτη διακριτική ευχέρεια, από τον Γενικό Γραμματέα του Κόμματος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 33
Έκδοση κανονισμών
1. Με αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, ύστερα από εισήγηση του Πολιτικού Συμβουλίου, καταρτίζονται και εγκρίνονται Κανονισμοί για οποιοδήποτε ειδικότερο θέμα χρήζει περαιτέρω ρύθμισης, όπως, ενδεικτικά, η οργάνωση της διαδικασίας της συζήτησης στο Συνέδριο, η οργάνωση της διαδικασίας εκλογής νέου Γενικού Γραμματέα από το Συνέδριο, η οργάνωση της διαδικασίας εκλογής των μελών της Κεντρικής Επιτροπής από το Συνέδριο, της λειτουργίας της Κεντρικής Επιτροπής, της οργάνωσης και λειτουργίας των Τοπικών και των Περιφερειακών Οργανώσεων κλπ.
2. Οι εγκεκριμένοι Κανονισμοί δεσμεύουν όλα τα κομματικά όργανα, η δε τροποποίησή τους αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.
ΑΡΘΡΟ 34
1. Το παρόν πρώτο Καταστατικό του κόμματος εγκρίθηκε ομόφωνα από το Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος κατά τη συνεδρίαση της 22ας Αυγούστου και ισχύει ως έχει μέχρι την επίσημη επικύρωσή του από το προσεχές Τακτικό Συνέδριο του κόμματος.
2. Οι διατάξεις του Καταστατικού μπορούν να τροποποιηθούν μόνον από το Τακτικό Συνέδριο του κόμματος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του παρόντος.
3. Η τήρησή του Καταστατικού του κόμματος επαφίεται στην κομματική συνείδηση των μελών του Κόμματος.